Từ khoá: tai nghe Mymanu

Mymanu Clik+ – chiếc tai nghe thông dịch được 37 ngôn ngữ

Chiếc tai nghe Mymanu Clik+ có tính năng thông dịch trực tiếp được 37 ngôn ngữ, chất lượng âm thanh khá tốt. Chiếc tai nghe Mymanu Clik+ được phát hành với một lời hứa mang tầm cỡ: dịch trực tiếp 37 ngôn ngữ ngay khi...