Từ khoá: tải ảnh gif lên instagram

Instagram cho phép các ảnh động GIF trở lại với sự kiểm duyệt nghiêm khắc hơn

Sau khi loại bỏ tính năng đăng tải ảnh động GIF lên trên Story của Instagram vì vụ bê bối Giphy để các ảnh động phân biệt chủng tộc lọt qua kiểm duyệt, Instagram đem tính năng thêm ảnh động này trở lại...