Từ khoá: tách biệt chủ thể

Hãy hạn chế mở khẩu ống kính và những cách để tách biệt chủ thể khỏi hậu cảnh

Những người mới bắt đầu nhiếp ảnh hoặc vì sở thích thường luôn mở khẩu ống kính rất lớn, tuy nhiên còn có những cách tốt hơn để tách biệt chủ thể khỏi hậu cảnh. Hầu như bất cứ ai vừa khởi đầu nhiếp...