Từ khoá: tắc đường

Đã có thể kiểm tra tình trạng tắc đường trên Google Maps ở Việt Nam

Người dùng ở Việt Nam đã có thể kiểm tra tình trạng tắc đường, kẹt xe bằng Google Maps. Một tính năng mà nhiều người đã mong chờ từ rất lâu. Dữ liệu bản đồ của Google tại Việt Nam đã cho phép người...