Từ khoá: Sự cố ngoại tuyến

Kaspersky ngăn chặn gần 50 triệu sự cố ngoại tuyến tại doanh nghiệp Đông Nam Á trong năm 2022

Số liệu mới nhất từ công ty an ninh mạng toàn cầu Kaspersky cho thấy đã có 49,042,966 mối đe dọa ngoại tuyến trong khu vực được giải pháp doanh nghiệp của công ty ngăn chặn vào năm ngoái. Quốc gia bị ảnh hưởng...