Từ khoá: Sticky

Cách thêm các ghi chú đính (Sticky Note) lên màn hình macOS

Sticky là một cách đơn giản để giúp bạn có thể nhắc nhở công việc được hiệu quả hơn. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách có thể gán các sticky note lên trên màn hình desktop của Macbook.  Để thực hiện được...