Từ khoá: Spider-Man 2

Sony xác nhận tựa game Spider-Man 2 sẽ lên PS5 trong năm 2023

Sony mới gần đây đã xác nhận là tựa game Spider-Man 2 sẽ lên PS5 trong năm 2023 chứ không bị hoãn đến 2024 như các tin đồn trước đó. Năm 2022 chuẩn bị trôi qua, và về mặt tổng thể, là một năm...