Từ khoá: SPE

Các thiết bị Ethernet 10BASE-T1S và 100BASE-T1 sử dụng một đôi dây (Single Pair Ethernet – SPE) chuyển đổi môi trường IIoT ở biên...

Công nghệ SPE tạo tiền đề cho mạng lloT thuần Ethernet và mạng Công nghệ Vận hành Công nghiệp (OT) được phát triển bằng các thiết bị biên mạng Ethernet tốc độ thấp đồng bộ cùng cơ sở hạ tầng cáp được đơn...