Từ khoá: SonKim Land

SonKim Land, Qualcomm Technologies và Infinite hợp tác triển khai Giải pháp Thành phố thông minh IoT tại Việt Nam

Lễ ký kết hợp tác giữa Tập đoàn SonKim Land, Qualcomm Technologies – công ty con của Tập đoàn Qualcomm, và Tập đoàn Infinite Computer Solutions (Infinite) đã được diễn ra tại căn hộ mẫu The 9 Stellars. Sự hợp tác này nhằm...