Từ khoá: Solar Foods

Một công ty Phần Lan đã bắt đầu thực hiện ý tưởng sản xuất thức ăn từ không khí

Ý tưởng thức ăn làm từ không khí nghe khá vô lý, nhưng lại rất hợp lý khi mới đây một công ty tại Phần Lan đã bắt đầu thực hiện ý tưởng của mình là sản xuất thức ăn làm từ không...