Từ khoá: Smart Embedded Vision

Microchip ra mắt bộ Kit phát triển phần mềm (Software Development Kit – SDK) và IP mạng nơ-ron (Neural Network IP)

VectorBlox SDK và IP của Microchip mang đến cho các Nhà phát triển Phần mềm cách thức dễ dàng để lập trình một mạng nơ-ron đã được đào tạo (trained neural network) mà không cần có sẵn kiến thức về FPGA. Với xu thế...