Từ khoá: Skydio R1

Drone AI tự lái của Skydio đang mở cho các nhà trình bên thứ 3

Skydio là một startup ở Redwood City, California chuyên sản xuất drone tự lái và quay film 4K vừa giới thiệu một phiên bản đầu tiên là Skydio R1 và cũng đang mở cho các nhà lập trình bên thứ 3. Skydio Autonomy Playform...