Từ khoá: Skin scanner

Neutrogena: máy quét có thể phân tích dữ liệu về tình trạng da của bạn

Một thiết bị có thể quét được làn da của người dùng, từ đó phân tích dữ liệu về tình trạng da của người dùng, đưa ra các giải pháp để cải thiện làn da là chức năng chính của máy quét da...