Từ khoá: sim ghép bị khoá

SIM ghép lại tiếp tục bị khoá, anh em dùng iPhone Lock nên lưu ý

Theo một số thông tin từ trên Facebook thì dường như SIM ghép thần thánh V3, V2 dành cho các máy iPhone Lock đã bị FIX lỗi. Hiện tại, nếu anh em nào đang dùng máy Lock mà còn hoạt động bình thường...