Từ khoá: Siêu Thiết Bị

Huawei và ThinkPro lần đầu tiên giới thiệu tính năng Siêu Thiết Bị – loại bỏ giới hạn phần cứng giữa các thiết bị...

Huawei cùng với ThinkPro lần đầu tiên giới thiệu “Siêu thiết bị”, một giải pháp mới giúp tăng cường đáng kể khả năng kết nối và cộng tác giữa các thiết bị Huawei được hỗ trợ. Tính năng dựa trên phần mềm ra...