Từ khoá: Siêu phân luồng

Chip Intel thế hệ thứ 10 cho desktop có thể có khả năng đa nhiệm tốt hơn

Theo một tin rò rỉ thì các CPU trong dòng Comet Lake-S từ i3 cho tới i9 sẽ có siêu phân luồng (Hyperthreading) cho khả năng đa nhiệm tốt hơn. Nếu như bạn cần một con chip có khả năng đa nhiệm tốt, không...