Từ khoá: sideload ứng dụng

Làm thế nào để cho phép cài đặt ứng dụng từ bên ngoài trên Windows 10?

Khi bạn có một ứng dụng mới từ một nguồn đáng tin cậy, nhưng nó không có sẵn trong Store, bạn có thể làm theo hướng dẫn dưới đây để cài đặt ứng dụng này trong Windows 10. Trên Windows 10, Microsoft tiếp tục...