Từ khoá: Series E

Ninja Van huy động thành công 578 triệu USD trong vòng gọi vốn Series E

Ninja Van – công ty bưu chính thương mại điện tử (e-logistics) đang hoạt động tại 6 quốc gia Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam – đã huy động thành công 578 triệu USD trong vòng gọi vốn Series E vừa...