Từ khoá: Self-Assigned IP Addres

Cách khắc phục lỗi không kết nối Internet vì thiết bị tự gán địa chỉ IP trên macOS

Nếu vào một ngày đẹp trời, bạn kết nối Wi-Fi thành công nhưng không thể truy cập vào các trang trên Internet, thì hãy thực hiện các bước sau đây để khắc phục. Nếu Mac của bạn kết nối Wi-Fi thành công nhưng không...