Từ khoá: SELEX MOTORS

Gojek hợp tác với Selex Motors, mở rộng thí điểm xe máy điện tại Việt Nam

Hôm nay, Gojek công bố hợp tác với Selex Motors, công ty khởi nghiệp xe máy điện tiên phong ở Việt Nam, triển khai thí điểm sử dụng xe máy điện Selex Motors trong các dịch vụ vận chuyển hành khách, giao đồ...

Ứng dụng BAEMIN thử nghiệm xe máy điện dành cho đối tác tài xế

Vào ngày 25 tháng 4 năm 2023, ứng dụng BAEMIN đã ký kết thỏa thuận hợp tác cùng công ty SELEX MOTORS hướng tới việc thử nghiệm xe máy điện dành cho đối tác tài xế của BAEMIN. Chương trình được diễn ra...