Từ khoá: SECUI

SECUI hợp lực cùng FPT IS giải bài toán an toàn thông tin cho doanh nghiệp

Mới đây, FPT IS cùng SECUI đã tổ chức Hội thảo “Bảo vệ dữ liệu và tài sản số của doanh nghiệp trong kỷ nguyên số”, qua đó giúp doanh nghiệp tháo gỡ nhiều bài toán về an toàn thông tin. An toàn...