Từ khoá: Schneider

5 dữ liệu cần đo lường để phát triển trung tâm dữ liệu bền vững

Schneider Electric khuyến nghị ngành trung tâm dữ liệu (TTDL) đạt được sự thống nhất và toàn diện khi lập chiến lược và báo cáo về môi trường theo 5 lĩnh vực: Sử dụng năng lượng, phát thải khí nhà kính (KNK), Nước,...