Từ khoá: sấy quần áo

Tuyệt đối không được dùng máy sấy quần áo với 8 loại vải dưới đây nếu không muốn bị hỏng quần áo.

Không phải bất cứ loại vải nào cũng có thể cho vào máy sấy, tuyệt đối không được dùng máy sấy với 8 loại vải dưới đây nếu không muốn bị hỏng quần áo. Sợi tơ nhân tạo Tơ nhân tạo là một trong những...