Từ khoá: sao lưu dữ liệu cho mac

Làm quen Mac – Cách thiết lập và sử dụng Time Machine cho Mac (sao lưu dữ liệu)

Đối với các bạn dùng macOS thì 'quanh đi quẫn lại' thì Time Machine vẫn là công cụ sao lưu dữ liệu cho Mac tốt nhất mà bạn có thể dùng. Giờ đây, phần chung các máy Mac gần như tất cả (trừ...