Từ khoá: Sáng kiến Công nghệ

Intel cam kết dành 50 triệu đô la cho các Sáng kiến công nghệ để chống lại virus Corona

Hôm nay, Intel cam kết dành thêm 50 triệu đô la cho sáng kiến công nghệ ứng phó với đại dịch để chống lại virus Corona thông qua việc tăng tốc truy cập công nghệ tại các điểm chăm sóc bệnh nhân, thúc...