Từ khoá: sản phẩm xanh

AnEco: Hành trình đưa sản phẩm xanh Made-in-Vietnam ra thế giới cùng Amazon

Không chỉ là nhà sản xuất Việt Nam tiên phong nghiên cứu, phát triển nguyên liệu và sản phẩm phân huỷ sinh học, An Phát Holdings còn mang đến câu chuyện thành công của một doanh nghiệp đón đầu làn sóng thương mại...