Từ khoá: Sản phẩm & Giải pháp Điện tử

Sony chuyển mảng Sản phẩm & Giải pháp Điện tử thành công ty cổ phần mới

Sony vừa mới đây đã thông báo chuyển đổi mảng Sản phẩm & Giải pháp Điện tử (EP&S) của mình thành một công ty cổ phần mới. Bắt đầu từ 1/4/2020, mảng Sản phẩm hình ảnh và giải pháp, mảng Giải trí gia đình...