Từ khoá: Samsung Vibrant

Cùng nhìn lại 8 năm của dòng Samsung Galaxy S

Galaxy S9 hiện đang là chiếc smartphone với nhiều cái "nhất' của dòng Galaxy. Trong đó bao gồm màn hình lớn nhất, tỉ lệ đường viền nhỏ nhất, đẹp nhất. Nhưng Galaxy S9 không thể tồn tại nếu như những "vị tiền bối"...