Từ khoá: Samsung TV Terrace

Samsung The Terrace là TV đầu tiên nhận chứng nhận Hiệu suất Hiển thị Ngoài trời của UL

Samsung thông báo TV The Terrace, dòng sản phẩm cao cấp được thiết kế để sử dụng ngoài trời, đã trở thành TV đầu tiên nhận chứng nhận về Hiệu suất Hiển thị Ngoài trời. Chứng nhận được cấp bởi Tổ chức hợp...