Từ khoá: Samsung TV 8K

Hiệp hội 8K tăng cường tiêu chuẩn thông số hiệu suất cho TV 8K

Hiệp hội 8K (8KA), một nhóm đa ngành chuyên thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái 8K, đã phát hành cập nhật về thông số kỹ thuật cho chương trình logo chứng nhận bới Hiệp hội 8K (8K Association Certified). Những khách...