Từ khoá: Samsung Neo QLED QN90

Nghiên cứu thị trường của Samsung: Cứ 10 người tại Đông Nam Á và Châu Đại Dương thì có 7 người chơi game

Theo khảo sát thị trường của Samsung, cứ 10 người tại Đông Nam Á và Châu Đại Dương thì có 7 người chơi game, trong đó tại Việt Nam có đến hơn một nửa số người dùng (59%) chơi game nhiều lần mỗi...