Từ khoá: SAM9X60D1G-SOM

Microchip mở rộng danh mục Hệ thống trên mô-đun (System-on-Modules – SOM) dựa trên MPU của mình bằng sản phẩm SAM9X60D1G-SOM

Khi thị trường giải pháp nhúng tiếp tục phát triển và mở rộng một cách nhanh chóng, các nhà phát triển mong muốn tối ưu hóa hoạt động phát triển sản phẩm hoặc chuyển đổi từ bộ vi điều khiển (MCU) sang bộ...