Từ khoá: Saigon Co.op

Saigon Co.op Lựa chọn Cơ Sở Hạ Tầng Đám mây Oracle nhằm Gia tăng sự Thuận tiện cho Khách hàng và Hiệu quả Quản...

Saigon Co.op (Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh), một trong những chuỗi siêu thị lớn nhất Việt Nam, đã đưa vào sử dụng Cơ sở Hạ tầng Đám mây Oracle (OCI) nhằm chuyển đổi nền tảng quản...