Từ khoá: RTX A400

NVIDIA ra mắt RTX A400 và RTX A1000 mới với hiệu suất thiết kế và làm việc được tăng cường nhờ hỗ trợ AI

NVIDIA RTX A400 và A1000 mới được xây dựng trên kiến trúc NVIDIA Ampere, mang đến cho các GPU này tính năng ray-tracing thời gian thực và hỗ trợ cho các công cụ AI tạo sinh cho mọi máy tính. Tích hợp AI vào...