Từ khoá: ROG Swift OLED PG32UCDP

ASUS định hình lại tương lai của trải nghiệm hiển thị với loạt màn hình sáng tạo mới tại CES 2024

ASUS công bố một loạt màn hình sáng tạo tại CES 2024, đánh dấu một bước tiến mới trong công nghệ hiển thị cho cả gaming, sáng tạo nội dung, làm việc kết hợp và giải trí. Từ màn hình cong OLED lớn...