Từ khoá: reimagined

Dell Technologies mời gọi nhân tài tham gia cuộc thi “Reimagined: #BuiltWithPrecision”

Dell Technologies công bố tổ chức thử thách thiết kế quy tụ các tài năng sáng tạo khắp châu Á - Thái Bình Dương và Nhật Bản (APJ) nhằm tái tạo lại một số công trình kiến trúc nổi tiếng trên toàn khu...