Từ khoá: Re-driver

Các thiết bị điều chỉnh tín hiệu định thời (ReClocker) / Trạm lặp (Re-driver) tương thích USB 3.2 mới dành cho các ứng dụng...

Cổng USB tiêu chuẩn hoặc kết nối USB có vai trò quan trọng đối với hoạt động truyền dữ liệu giữa hai thiết bị. Xu thế bổ sung thêm các linh kiện điện tử vào các ứng dụng trong các ngành ô tô,...