Từ khoá: Quick Look

Quick Look trên Windows 10 – Đem tính năng xem trước tuyệt vời trên Mac đến các máy tính Windows 10

Nếu bạn sở hữu một chiếc máy Mac thì chắc hẳn bạn sẽ biết tính năng nhấn nút spacebar để xem nhanh một tập tin. Đây là một tính năng vô cùng hữu dụng nhưng chưa xuất hiện trên Windows 10, bằng ứng...