Từ khoá: Quadrant Knowledge Solutions

Kaspersky Managed Security Services đạt vị trí hàng đầu tại SPARK Matrix Quadrant Knowledge Solutions 2022

Managed Security Services (MSS – Dịch vụ bảo mật được quản lý) toàn diện của Kaspersky vừa được công nhận vị trí hàng đầu từ Quadrant Knowledge Solutions về sự xuất sắc trong dịch vụ và tác động đến khách hàng. Đánh giá và...