Từ khoá: phòng thí nghiệm

FedEx ra mắt phòng thí nghiệm đổi mới để thúc đẩy phát triển các khả năng số hóa

FedEx công bố ra mắt Phòng Thí Nghiệm Đổi Mới FedEx (FedEx Innovation Lab – viết tắt là FIL) để nuôi dưỡng và cộng tác với các start-ups kỹ thuật số triển vọng từ sớm tại Ấn Độ và trong khu vực nói...