Từ khoá: phim chiếu rạp 1/2023

Phim chiếu rạp tháng 1/2023: Phim kinh dị Megan và Tử Tù Hồi Sinh đang chờ bạn

Trong tháng 1 năm 2023 này sẽ có những bộ phim chiếu rạp nhẹ nhàng tình cảm nhưng không thể bỏ qua 2 phim kinh dị là Megan và Tử Tù Hồi Sinh. Hãy Chăm Sóc Mẹ - Khởi chiếu 6/1/2023 https://www.youtube.com/watch?v=Xk7S_rNXHgE Gia đình mà...