Từ khoá: OnePlus Featuring

OnePlus hợp tác cùng Keychron ra mắt bàn phím cơ vào năm 2023

Mới gần đây OnePlus đã thông báo về ‘OnePlus Featuring’, một nền tảng hợp tác với các đối tác khác nhau trong các sản phẩm mới, và sản phẩm đầu tiên chính là bàn phím cơ hợp tác với Keychron. Nền tảng hợp tác...