Từ khoá: NVIDIA DGX SuperPOD

VinAI tiên phong lắp đặt siêu máy tính AI mạnh nhất Việt Nam

Vingroup đang lắp đặt siêu máy tính AI mạnh nhất khu vực – NVIDIA DGX SuperPOD mới. Siêu máy tính này phục vụ cho các sáng kiến của Viện nghiên cứu trí tuệ VinAI (thuộc tập đoàn Vingroup) ứng dụng cho xe điện...