Từ khoá: NVIDIA ACE

Giờ đây, bạn có thể “trò chuyện đúng nghĩa” với NPC trong game từ công nghệ NVIDIA ACE

NVIDIA công bố NVIDIA Avatar Cloud Engine (ACE) dành cho Games, một dịch vụ tùy chỉnh mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) giúp mang tính thông minh đến cho các nhân vật không chơi được (NPCs) trong trò chơi thông qua tương...