Từ khoá: NVIDIA 400 Gigabit Ethernet-AI

NVIDIA 400 Gigabit Ethernet-AI: Mở ra sức mạnh Networking và Trí tuệ Nhân tạo đáng kinh ngạc cho Trung tâm Dữ liệu

Trong thế giới dữ liệu ngày nay, yêu cầu về khả năng mạng và trí tuệ nhân tạo (AI) cao trong trung tâm dữ liệu đang ở mức cao chưa từng có. NVIDIA giới thiệu giải pháp NVIDIA 400 Gigabit Ethernet-AI. Công nghệ...