Từ khoá: Ngày không tiền mặt

Visa tăng cường hỗ trợ chuỗi sự kiện Ngày Không Tiền Mặt tại Việt Nam nhằm thúc đẩy các hoạt động chuyển đổi...

Visa mở rộng các hoạt động đồng hành chuỗi sự kiện thường niên Ngày Không Tiền Mặt tại Việt Nam, nhằm nâng cao nhận thức cũng như đẩy mạnh sử dụng thanh toán số của người tiêu dùng và doanh nghiệp trên khắp...

Visa đồng hành cùng “Ngày không tiền mặt” thúc đẩy thanh toán không tiền mặt tại Việt Nam

Visa, công ty công nghệ thanh toán điện tử hàng đầu thế giới, sẽ đồng hành cùng “Ngày không tiền mặt”, chuỗi sự kiện do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Báo Tuổi Trẻ, Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam, và...