Từ khoá: Ngày hội doanh nghiệp Công nghệ thông tin và Trí tuệ nhân tạo

Ngày hội doanh nghiệp Công nghệ thông tin và Trí tuệ nhân tạo Thành phố Hồ Chí Minh năm 2019

Ủy ban nhân dân Thành phố chủ trì, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Hội Tin học Thành phố (HCA), Công ty TNHH MTV Phát triển công viên phần mềm Quang Trung (QTSC); Trung...