Từ khoá: Ngày hội Công nghệ Giáo dục 2021

Ngày hội Công nghệ Giáo dục 2021 – Tương lai Giáo dục hậu Covid

Microsoft Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, và các đối tác công nghệ và giáo dục đồng tổ chức trực tuyến “Ngày hội Công nghệ Giáo dục 2021 – Tương lai Giáo dục hậu Covid” nhằm chia sẻ...