Từ khoá: MFA Bombing

Cách bảo vệ bản thân trước cuộc tấn công đặt lại mật khẩu iPhone

Một trong những cuộc tấn công phổ biến của hacker là lợi dụng hệ thống đặt lại mật khẩu Apple ID để chiếm quyền kiểm soát iPhone của bạn, được gọi là MFA Bombing. Bài viết này sẽ giúp bạn nâng cao cảnh...