Từ khoá: máy tính cá nhân

HP Tiếp tục Mở rộng Danh mục Máy tính Cá nhân Bền vững Nhất Thế giới

Sau khi đạt chứng nhận là doanh nghiệp có Danh mục Máy tính Cá nhân bền vững nhất thế giới vào năm 2020, HP tiếp tục ra mắt nhiều sản phẩm mới với thiết kế và chất liệu thân thiện với môi trường,...

Các máy tính cá nhân đang dần trở lại hào hứng và hấp dẫn hơn sau nhiều năm vật lộn với các thiết bị...

Tại sự kiện Computex năm trước chúng ta đã được chứng kiến các PC sẽ có các cuộc cách mạng tiến hoá ngoạn mục đến thế nào. Và năm nay cuộc cách mạng này đã bắt đầu trở nên cụ thể hơn. Điển...